VEILIG FILMEN: HET AUDIOVISUELE SECTOR PROTOCOL

Veilig filmen in de audiovisuele sector is sinds de lockdown van afgelopen maart zeer belangrijk geworden. In samenwerking met de NCP (Nederlandse Content Producenten) hebben wij maatregelen genomen om filmen weer mogelijk te maken doormiddel van een COVID-19 protocolDeze is opgesteld door een werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp, in opdracht van NCP en NAPAHet is vastgesteld in overleg met de verschillende branche- en beroepsverenigingen, publieke en commerciële omroepen, bedrijven, fondsen en de Taskforce culturele en creatieve sector.

Als productiehuis stellen wij ons instaat om volgens de onderstaande protocollen veilig te kunnen werken. We kijken dan ook uit om snel weer met al onze klanten en ondernemers aan de slag te gaan:

De begeleidende brief met toelichtingen een lijst met veelgestelde vragen (FAQ)

Het COVID-19 protocol ten behoeve van de gehele audiovisuele sector (versie 1.0)

De bijbehorende indicatieve risicoanalysetabel

De Toolkitmet praktische tips & tricks gericht op drama, commercial en documentaire

Voor meer informatie over veilig filmen in Corona tijden kunt u contact met ons opnemen.

De Nederlandse Content Producenten behartigen de belangen van de audiovisuele sector in Nederland. Bleck neemt sinds 2020 deel aan deze vereniging.

Stay safe!

Team Bleck