Protocol AV sector 3.0 COVID-19

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen.

A COVID-19 protocol has been drawn up for the Dutch audiovisual sector, intended for everyone involved in the various types of audiovisual productions. It contains rules of conduct and guidelines relating to hygiene, precautionary and protective measures. These aim to guarantee the safest possible working situation during the COVID-19 pandemic. The protocol was adopted in consultation and with input from the various professional associations and other stakeholders.

‍Naar aanleiding van de actuele adviezen en richtlijnen van het RIVM is het protocol besproken met het Ministerie van OCW. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen.

Samengevat: alle werkzaamheden in de categorieën LOW en MEDIUM RISK kunnen vanaf nu weer worden uitgevoerd, onder de voorwaarde dat de in dit geactualiseerde protocol benoemde voorzorgsmaatregelen worden toegepast.

Hieronder vind je bijlagen met onder andere versie 2.0 van het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector.

De Toolkit (NL versie) is ook als app beschikbaar. Via de app kunnen makers snel en gemakkelijk de tips en tricks vinden die voor hen van toepassing zijn. Deze is te downloaden door onderstaande QR-code te scannen met de camera van een smartphone; volg daarna de stappen die worden aangegeven.

Ook is het mogelijk om een desktopversie te bekijken via deze link.

U kunt de nieuwe protocollen hier bekijken:

1. 20200630 – COVID-19 Protocol AV-sector v3.0 en Risicotabel_NL

2. 20200630 – COVID-19 Protocol AV-sector v3.0 and Risk assessment table_EN

3. TOOLKIT COVID-19 audiovisuele sector – versie 2.0_NL

4. TOOLKIT COVID-19 audiovisuele sector – versie 2.0_ EN

5. Aanvulling t.b.v. (uitvoerend) producenten drama, speelfilm & scripted

 

Waarin verschilt versie 3.0 van het protocol (1 juli 2020) van versie 2.0 (29 mei 2020)?

1.         AFSTAND

Kinderenen jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden (punt 5).

2.         TEST BIJ KLACHTEN

Bij gezondheidsklachten wordt aanbevolen gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden om te testen op een COVID-19-besmetting -bijvoorbeeld via de GGD of huisarts, (punt 7 en 8). Zie ook onderstaande, meer uitgebreide toelichting.

3.         SCHOONMAAK

Voor het schoonmaken van locaties en gebruiksvoorwerpen is het gebruik van desinfectiemiddelen niet langer vereist. Ga uit van de algemene hygiëne richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (punt 10, 14, 21 en 37).

4.         VIEWINGS

Viewings hoeven niet langer zo veel als mogelijk online georganiseerd te worden (punt 20).

5.         VERVOER

Voor verplaatsingen kan weer gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer, daarbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Bij gebruik van productie-auto’s hoeft geen plastic afscheiding meer aangebracht te worden, mits vooraf wordt gereserveerd, een gezondheidscheck wordt gedaan en een mondkapje wordt gedragen (punt 22).

6.         MEDIUM RISK

Voor personen die in hun werk geen 1,5 meter afstand kunnen houden én geen beschermende kleding kunnen dragen (zonder dat sprake is van intieme scènes),geldt dat zij tijdens de repetitie- en opnameperiode niet meer in thuis isolatie hoeven te blijven. Voorwaarden zijn dat deze personen geen klachten hebben en dat zij werken in een controleerbare groep met herhaal contacten (punt 46).

7.         HIGH RISK

Intieme scènes of scènes met intensief fysiek contact kunnen weer worden opgenomen, mits de betrokken personen tijdens de repetitie- en opnameperiode wél in thuisisolatie blijven én preventief diagnostisch getest worden opCOVID-19 (punt 47 en 48). Zie ook de toelichting met betrekking tot preventief testen.

Testen bij (milde) gezondheidsklachten
Voor iedereen die bij een productie betrokken is geldt dat hij/zijthuis moet blijven bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius tot u 24 uur klachtenvrij bent. Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) geldt dit ook voor hun huisgenoten.

In geval van gezondheidsklachten die passen bij COVID-19, wordt aanbevolen gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden om te testen op een besmetting met het coronavirus – bijvoorbeeld via de GGD of huisarts (punt 7 en 8 van het protocol). Voor het maken van een afspraak belt u met het landelijke nummer 0800-1202.Deze test is gratis; de uitslag is na 24 tot 48 uur bekend. Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

Indien onverhoopt binnen cast en crew sprake is van een bevestigde COVID-19-besmetting, dan wordt diegene door de GGD gevraagd zijn/haar contacten (vanaf twee dagen voordat de klachten begonnen) door te geven. De GGD benadert vervolgens deze personen en legt uit welke maatregelen zij moeten nemen.

Preventief testen (HIGH RISK-situaties)
Het protocol schrijft voor dat personen in de HIGH RISK-categorie, zoals acteurs die intieme scènes moeten spelen (met intensief fysiek contact) preventief diagnostisch getest dienen te worden (punt 48). Met preventieve tests wordt bedoeld: tests op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont.

Wat betreft preventief testen gelden de volgende bepalingen:

Preventief testen op COVID-19 gebeurt uitsluitend door middel van de zogenaamde PCR-test (polymerase chain reaction).

De analyse van deze test vindt plaats dooreen laboratorium dat geaccrediteerd is voor moleculaire SARS-CoV-2-diagnostiek. Een lijst van deze laboratoria vind je hier (par. 6.1 en 6.2): https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend

De uitslag hiervan is doorgaans binnen 48uur beschikbaar.

Andere (zelf)testen zijn vooralsnog niet gevalideerd door het RIVM en niet toegestaan.

Geteste personen verbinden zich aan de strikte richtlijn om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen om noodzakelijke redenen naar buiten te gaan.

Zodra vastgesteld is dat de geteste personen niet besmet zijn met COVID-19, dienen scènes die in de HIGH RISK-categorie vallen (waarbij sprake is van intensief fysiek contact) zoveel mogelijk op één en dezelfde dag opgenomen te worden.

Indien sprake is van meerdere opnamedagen voor high risk-scènes, zullen de betreffende personen preventief worden getest ineen cyclus die hierop aansluit. Preventief diagnostisch testen wordt zo doende een onderdeel van de dagroutine.

De werkvloer/ opnamelocatie moet ingedeeld worden in zones. Geteste en niet-geteste mensen moeten te allen tijde minimaal 1,5 meterafstand tot elkaar houden.

Het aantal personen op de set tijdens intieme scènes dient zoveel mogelijk beperkt te worden.