Locatie Bleck Media

Bleck is gehuisvest in de Indische buurt in Amsterdam Oost in de voormalige Majellakerk (NedPhO-Koepel)
Daarnaast beschikt zij over regio contactpunten in zowel Houten (Regio Utrecht) als Best (Regio Brabant)

Benieuwd hoe Bleck voor u kan werken?
Neem nu snel contact op:

Adresgegevens

Reg. Noord Holland
Bleck Media
Batjanstraat 11
1094 RC Amsterdam
KvK 30231995

Reg. Utrecht
Bleck Media
Korte Schaft 32A
3991 AT Houten